Jump to content

Стипендии

From Wikimania 2016 • Esino Lario, Italy
This page is a translated version of the page Scholarships and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.
Кандидатстването за стипендии приключи.

Уикимания 2016 г., 12-та годишна международна конференция на движението Уикимедия, ще се проведе между 22 и 26 юни 2016 г. в Езино Ларио, Италия. Програмата за стипендии на Фондация Уикимедия предлага ограничен брой стипендии за компенсиране на разходите за присъствие на избрани лица на Уикимания, използвайки финансиране, предоставено от Фондация Уикимедия (ФУ).

Важни дати

Очакваният график за стипендиантската програма на ФУ е, както следва:

 • Начало на заявленията за стипендии: 5 декември 2015 г.
 • Краен срок за кандидатстване за стипендии: 9 януари 2016 г. 23:59 UTC
 • Първа фаза на оценка за допускане от ФУ: последните две седмици на януари 2016 г.
 • Уведомяване на кандидатите за решенията от първата фаза: краят на януари 2016 г.
 • Уведомяване на кандидатите за крайните решения: краят на февруари 2016 г.
 • Обявяване на окончателният списък на стипендиантите: Средата на април 2016 г.

Цели

 • Превръщането на Уикимания 2016 в успешна и продуктивна международна конференция, чрез насърчаване на обмена на опит между участниците, както по уики теми, така и по теми извън уики.
 • Обогатяване на конференцията, чрез предоставянето на възможности за присъствие на различни групи участници от цялото уикимедианско движение.
 • Улесняване на обогатяването на уикиобщностите, чрез споделянето от участниците на техния Уики опит и уроците, научени от общностите им
 • Да направи възможни нови сътрудничества, творби и подобрения

Подробности за стипендиите

Тази година, ФУ ще предложи два вида стипендии за присъствие на Уикимания:

 • Пълни стипендии, които ще покриват следните разходи:
  • Двупосочно пътуване
  • Общи помещения за настаняване
  • Такси за регистрация на конференцията
 • Частични стипендии, които ще покриват само:
  • Общи помещения за настаняване
  • Такси за регистрация на конференцията

Ориентировъчно, както е решено от Фондация Уикимедия и някои сдружения, [$apply-url общият формуляр за кандидатстване] дава достъп до $x пълни и $y частични стипендии.

Пълните стипендии са обект на квота, докато обикновено няма географско или езиково ограничение за частичните стипендии; вижте по-долу за повече подробности и таблицата на потвърдените суми за повече информация.

В кандидатстването за отпускане на стипендии, всеки кандидат трябва да посочи за кой вид стипендия кандидатства. Въпреки това, кандидатът може да избере опцията "Кандидатствам за пълна стипендия, но ще бъда в състояние да присъствам, ако получа частична стипендия". За кандидатите, които са избрали "Кандидатствам за пълна стипендия, но ще бъда в състояние да присъствам, ако получа частична стипендия", тяхното желание ще се разглежда първо като кандидатстване за пълна стипендия, а едва след това за частична стипендия, ако всички пълни стипендии вече са били раздадени.

Моля, вижте ЧЗВ за повече информация относно това, кои разходи се покриват от стипендиите, и кои разходи се очаква от получателите на стипендии да покриват за собствена сметка.

Стипендии, предлагани от организации на Уикимедия

ФУ не е единствената организация, предлагаща стипендии за Уикимания 2016; други уикимедиански организации като сдружения и тематични организации могат също предлагат свои собствени стипендии. Ще ги изброим по-долу, сред като получим потвърждение за програмата им, така че проверете отново тук в началото на 2016 г.

Следните уикимедиански организации ще събират заявления за стипендии от подадените по Програмата за стипендии на Фондация Уикимедия - няма нужда кандидатите да подават отделна кандидатура до уикимедианските организации, изброени по-долу.

Следните уикимедиански организации ще предлагат стипендии, но няма да използват заявленията, подадени по Програмата за стипендии на Фондация Уикимедия. Уикимедианци, които се интересуват от отпускане на стипендия от тези организации, се приканват да кандидатстват директно към тях.

Критерии за допустимост

Допустимо е кандидатстване от страна на всеки активен сътрудник в проект на Уикимедия, или Уикимедия доброволец в което и да е друго качество, от всяка точка на света. Програмата поддържа участието само на доброволци и затова частни лица, чието участие е свързано с платена работа, не удовлетворяват критериите за допустимост.

За разлика от минали години, основният критерий за оценка ще бъде активността в уикимедианското движение. Участието в неуикимедиански инициативи за свободно познание, свободен софтуер, съвместни или образователни инициативи е плюс, но вече не е изискване; лица, които допринасят единствено в подобни области, не се насърчават да кандидатстват. Моля, вижте ЧЗВ за повече информация за критериите за допустимост.

Процес на избиране

Процесът на подбор за стипендиантската програма за Уикимания 2016 бе актуализиран след събирането, обсъждането и интегрирането на обратна връзка от кандидатите за стипендии, получателите, организаторите на Уикимания, Комитета за отпускане на стипендии и персонала на ФУ. Вследствие на това, процесът на подбор за 2016 г. ще включва следните три фази на оценка за определяне на крайните получатели:

 1. Фаза 1 – Оценка на критериите за допустимост
 2. * Всички кандидатури ще бъдат разгледани от служител на ФУ, с резултат от 0 (отхвърлена) или 1 (преминава), даван въз основа на разглеждането на кандидатура по кандидатура, чрез критериите за подбор през Фаза 1. Всички кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща, за това дали кандидатурата им е отхвърлена или е преминала, веднага след завършването на тази фаза на подбор.
 3. Фаза 2 - Задълбочена оценка
 4. * Всички кандидатури, които са преминавали Фаза 1, ще бъдат прегледани по-подробно от Комитета за отпускане на стипендии, с минимум двама рецензенти на кандидатура. Всеки рецензент, независимо от другия, ще прегледа и оцени всяка кандидатура по критериите за подбор на фаза 2, за получаване на краен резултат за всяка кандидатура.
 5. Фаза 3 - Окончателно одобрение на пълни стипендии
  • Въз основа на родната държава на кандидата, всеки ще бъде категоризиран като кандидат от Глобалния север или от Глобалния юг, като общия брой стипендии, разпределени между Глобалния Север и Глобалния Юг, е определен в съотношение 25% на 75%.
 6. * И за двете групи (Глобален север и Глобален юг), въз основа на "основния език на допринасяне" на кандидата (заявен лично в кандидатурата), кандидатите ще бъдат разпределени според размера на активната редакторска общност в техния най-активен уикимедиански проект, който се определя от средния брой активни уикимедианци на месец (за периода от септември 2014 до септември 2015 г.). Стипендиите ще бъдат разпределени по равно между тези подгрупи, както следва:
   • Големи езикови общности – Средният брой на активните уикимедианци е над 1000 на месец
   • Средни езикови общности – Средният брой на активните уикимедианци е под 1000 на месец, но над 100
   • Малки езикови общности – Средният брой на активните уикимедианци е под 100 на месец
 7. ** Многоезични общности - Кандидатите, чийто най-активен уикимедиански проект е Общомедия, Уикивидове, Уикидани, Уикиинкубатор, МедияУики или за Лабораторията за инструменти (където "най-активният проект" е собственоръчно съобщен в кандидатурата) ще бъдат поставени в тази категория, тъй като езиковите общности тук не са толкова релевантни.
 1. *ФУ ще определи общия наличен бюджет и ще извърши предварителни разчети за разходите на кандидат (например, този който ще посети Уикимания 2016 от Южна Африка, ще изисква различна финансова помощ от друг, пристигащ от Панама). Най-високо точкуваните кандидати от всяка подгрупа във Фаза 2 ще получат стипендия.
 2. ** За кандидатите, които са в рамките на 10% от "лимита", предимство първо ще бъде давано на кандидатите от женски пол.
 3. *** "Лимитът" ще бъде резултатът на получилия последната стипендия във всяка подгрупа
 4. ** Неизползваните стипендии се преразпределят чрез следния процес:
 5. *** За всяка подгрупа ще се определя минимален резултат (различен за всяка подгрупа), като кандидатите, които имат по-нисък резултат, няма да бъдат допускани до окончателния подбор. В случай на малък брой кандидати с недостатъчно висок резултат в дадена подгрупа, неизползваните стипендии ще бъдат преразпределени поравно към други подгрупи.
 6. *** В случай, че има малък брой кандидати с недостатъчно висок резултат във всички подгрупи, неизползваните стипендии ще бъдат преразпределени към друга група (и разпределени поравно между подгрупите).
 7. Фаза 3 - Окончателно одобрение за частични стипендии
 8. * Всички кандидати за частични стипендии ще бъдат класирани според резултатите си, като най-високо оценените кандидати ще получат частична стипендия.

След приключването на Фаза 3, решението за това дали кандидатурата им е одобрена или не, ще бъде оповестено по електронна поща до всички останали кандидати. Тези с одобрена кандидатура ще имат възможност да потвърдят участието си в Уикимания 2016 г. и дали приемат отпуснатата стипендия. Няколко кандидата ще бъдат включени в списък на чакащите; тези кандидатури могат да получат стипендия на по-късна дата, в зависимост от степента на приемането от одобрените кандидати и от това дали ресурсите, използвани от кандидатите, са според предварителния разчет.

Критерии за избор

Фаза 1

Кандидатурите ще отпадат във Фаза 1, ако е изпълнен който и да е от следните критерии:

 1. Кандидатът е получател на стипендия за 2015 или 2014 г., който не е завършил доклада (докладите) си за изтеклата конференция.
 2. Кандидатурата се състои изцяло или предимно от съдържание, което е извън темата или е оскърбително.
 3. Кандидатът не е положил необходимите усилия, за да отговори на въпросите във формуляра за кандидатстване.
 4. Кандидатът не е предоставил доказателства за владеенето на английски език на ниво, което би му позволило да участва в Уикимания, конференция, която се провежда основно на английски език. Задоволителното ниво на английски език може да бъде демонстрирано в самата кандидатура или на друго място.
 5. Кандидатът не е показал някакви значими приноси или дейности в Уикимедия, които могат да бъдат възнаградени с отпускането на стипендия.
 6. * Примери за "значими приноси или дейности в Уикимедия" са, както следва:
 7. ** Активен сътрудник в проект на Уикимедия (напр. Уикипедия, Общомедия или Уикиизточник), с най-малко 50 приноса (редакции)
 8. ** Сътрудник в Медияуики код, джаджа или друг инструмент в проектите на Уикимедия
 9. ** Участие в някаква форма на уикимедианска организация (сдружение, тематична организация или потребителска група)
 10. ** Чекюзър, администратор, бюрократ, стюард или OTRS доброволец в Уикимедия (настоящ или бивш)
   • Получател на грант от Фондация Уикимедия
  • Уикимедия изследовател
 11. ** Участник в програма на Уикимедия (напр. GLAM партньорство или образователна програма)
 12. ** Участник в организирани уикимедиански събития (напр. фотограф, допринасящ за Уики обича паметници, участник в уъркшоп)
 13. ** Организатор на мероприятия в Уикимедия (напр Уики обича паметници, редакторски маратони)

Кандидатурите, които не са отпаднали, ще преминат към Фаза 2 за по-нататъшна оценка.

Фаза 2

По време на втората фаза, кандидатите ще бъдат оценявани в две основни направления - съответен опит и обогатяване - като всеки кандидат ще получава резултат от нула до десет по десетобалната система за всеки критерий. След това резултатите се усредняват, за да се получи крайният резултат на кандидата във Фаза 2. Тези критерии са избрани с цел акцентиране върху кандидатите, които имат сериозен опит, свързан с Уикимедия и демонстрират способност да използват опита/знанието си за обогатяване на тяхната родна общност.

Съответен опит

Дейност в рамките на проекти или организации на Уикимедия (сдружения, тематични организации и потребителски групи), свидетелства, че кандидатите ще добавят стойност към Уикимания чрез опита и знанията, които са придобили при допринасянето си. Кандидатите се насърчават да пишат в кандидатурите си както за онлайн опита си, така и за опита си извън интернет.

Дейностите на кандидата ще бъдат оценявани в следните три направления:

 1. Сътрудничество - Степента на сътрудничество с други лица или организации при извършването на дейности
 2. Резултат - онлайн или офлайн резултатите от уикимедиански дейности, описани количествено или качествено
 3. Лидерство в общността - Роля (роли) и обхват на дейностите в рамките на уикимедианското движение, напр. членове на комитети или ръководители на проекти.

В помощ на кандидатите са предвидени следните примери за "Резултат". Въпреки това, кандидатите са свободни да предоставят примери извън това, което е включено по-долу:

Онлайн влияние Офлайн влияние
Качествено
 • Повишаване на информираността за значението на достоверните източници
 • Повишени/подобрени умения на сътрудниците в уики (напр. организирани семинари за редактиране)
 • Улесняване на ангажираността на читатели и нови/опитни редактори (например създаване или участие в менторски пространства в уики)
 • Подобряване на възможността редакторите да бъдат по-продуктивни в уики (напр. подобрени или създадени нови функционалности в МедияУики)
 • Повишаване на информираността относно проектите на Уикимедия чрез оф-уики канали (напр. публикуване на статии в блогове или вестници, или изнасяне на презентация на конференции, които не са свързани с Уикимедия)
 • Подобряване на възприемането от обществото на Уикимедия като източник на надеждна информация (напр. изнасяне на лекция за процесите и политиките на Уикипедия, които гарантират надеждност)
 • Разширяване на разнообразието по пол, език или географско положение извън уики (напр. организиране на събитие, насочено към повишаване на осведомеността на слабо представени групи или езици)
 • Повишаване/подобряване на умения на доброволци извън уики (напр. организиране на събитие, в което доброволци са придобили знания за политиката на застъпничество или за организирането на събития)
Количествено
 • Намиране/коригиране на пропуски в съдържанието или категориите (например брой нови/подобрени статии в слаборазвити или липсващи категории)
 • Предоставяне на достоверни източници, достъпни за редактори (напр. придобиване и предоставяне на достъп до източници, закрити преди това)
 • Повишаване на достъпа до Уикимедия чрез създаване/подобряване на продукт, който е насочен към достъпа (напр. подобрени QR кодове или Kiwix, в подкрепа на Уикипедия офлайн)
 • Нови редактори (например нови редактори, привлечени от организиран семинар за редактиране)
 • За организирани мероприятия - броят на участниците, които са присъствали на уикимедианското мероприятие (например за организатори на фотоконкурси - броят на участниците в конкурса)
 • За програми на Уикимедия, в които сте участвали - броят на участниците или доброволците, поддържащи проекта (например за образователната програма на Уикипедия за кампус посланици - броят на студентите в един семестър)


Обогатяване

Възможността за споделяне на опит и информация с по-широка общност показва, че кандидатът, ако получи стипендия, ще бъде в състояние да се завърне с опита или научените от Уикимания уроци, като по този начин обогати родната си общност или страна. Кандидатите се насърчават да напишат или предоставят примери, доказващи тази способност; примери биха могли да бъдат уики доклади, публикации в лични блогове или беседи/презентации за нещо, което са научили от събитие, конференция или дискусия.

Въпроси?

За повече информация относно програмата за стипендии на Фондация Уикимедия, моля посетете страницата с често задавани въпроси.

Кандидатстване

За да кандидатствате за стипендия за Уикимания 2016 г., моля да изпратите попълнен формуляр за кандидатстване до 9 януари 2016 г. 23:59 UTC. Препоръчително е кандидатите да разгледат всички материали, публикувани на тази страница и на страницата с ЧЗВ, преди подаването на формуляра.