Jump to content

Tài trợ tham dự/Các câu hỏi thường gặp

From Wikimania 2016 • Esino Lario, Italy
This page is a translated version of the page Scholarships/FAQ and the translation is 90% complete.

Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp về Chương trình Tài trợ Tham dự của Quỹ Wikimedia, cùng những câu trả lời cụ thể tương ứng dành cho Wikimania 2016.

Nếu thắc mắc của bạn không được trả lời ở đây, xin liên lạc qua wikimania-scholarships@wikimedia.org hoặc để lại tin nhắn tại Talk:Scholarships.

Vấn đề chung

Q: Khoản tài trợ tham dự Wikimania 2016 là gì?

A: A scholarship is a grant given to an individual to enable them to attend Wikimania 2016 from 22 and 26 June 2016 in Esino Lario, Italy. This is achieved through the Wikimedia Foundation providing funds that will cover accommodation, registration, and (for full scholarship recipients) transportation.

Q: Có phải tất cả suất tài trợ tham dự đều do Wikimedia Foundation trao?

A: Không hẳn, một số tổ chức Wikimedia chẳng hạn như các chi hộitổ chức chuyên trách sẽ phân bổ và trao những suất tài trợ do chính họ tài trợ – xem #Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia để biết thêm thông tin về việc này.

Q: Ai có thể nhận tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation?

A: Bất cứ ai cũng có thể nộp đơn. Tuy nhiên, suất tài trợ sẽ chỉ được phân bổ tới các cá nhân đáp ứng những tiêu chí nhất định – xem #Điều kiện nhận tài trợ tham dự.

Q: Những người dùng quan tâm có thể nộp đơn xin tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation ở đâu?

A: Xem Tài trợ tham dự#Nộp đơn.

Q: Hạn cuối nộp đơn là khi nào? Bao giờ công bố kết quả?

A: Xem Tài trợ tham dự#Các mốc thời hạn quan trọng, trong đó ghi đầy đủ thời gian biểu theo dự tính của Chương trình Tài trợ Tham dự của Wikimedia Foundation.

Q: Người dùng có thể nộp đơn xin tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation sau hạn cuối không?

A: Để đảm bảo rằng kết quả quyết định cuối cùng được công bố đúng thời hạn và công bằng cho mọi ứng viên, những đơn nộp trễ sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi khuyến nghị ứng viên nên nộp đơn trong những ngày trước hạn cuối để đề phòng việc bị thất lạc.

Q: Những ứng viên xin tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation sẽ được thông báo kết quả bằng cách nào?

A: Địa chỉ thư điện tử đã cung cấp trong đơn sẽ được dùng để thông báo kết quả đến từng ứng viên, dù họ có được nhận tài trợ hay không. Tất cả ứng viên sẽ được liên lạc vào một thời điểm nhất định, bất kể kết quả. Xem Tài trợ tham dự#Các mốc thời hạn quan trọng để biết thời gian thông báo theo dự tính.

Q: Wikimedia Foundation dựa trên những cơ sở nào để quyết định ai sẽ nhận tài trợ?

A: Bằng cách áp dụng theo quy trình xét duyệttiêu chí xét duyệt đã định trước, nhân viên WMF và Ủy ban tài trợ tham dự sẽ xem xét tất cả đơn xin tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation của ứng viên, và quyết định những ai được cấp tài trợ.

Q: Bắc bán cầu và Nam bán cầu được xác định bằng cách nào?

A: Xem strategy:Nam bán cầu để biết định nghĩa được Chương trình Tài trợ Tham dự của Wikimedia Foundation áp dụng.

Q: Thông thường có bao nhiêu ứng viên xin tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation nộp đơn trong một năm?

A: For Wikimania 2013, 1,219 applications for a scholarship were submitted. This decreased slightly for Wikimania 2014, in which 1,168 applications were submitted, and decreased substantially in 2015 in which ~600 applications were submitted.

Q: Có bao nhiêu khoản tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation đang sẵn có?

A: No fixed number of scholarships are awarded; rather, there is a set amount of funding available to distribute, which amounts to approximately US$100,000-US$200,000; final budget will be determined in early 2016.

Các dạng tài trợ

Q: Hiện có những dạng tài trợ nào?

A: For Wikimania 2016, there are two types of scholarships available from the Wikimedia Foundation: Full scholarships and Partial scholarships. See Scholarships/Scholarship details for more information. Other Wikimedia organizations might offer full or partial scholarships as well – see Wikimedia organization scholarships.

Q: Why are partial scholarships being offered this year by the Wikimedia Foundation when they were not available in 2014 or 2015?

A: At the request of the 2016 organizing committee, partial scholarships are being offered this year. Given the previous concerns about the low acceptance rate of partial scholarships and the overhead in reimbursing them for Wikimania 2013, the evaluation of the new Scholarship program (instated in 2015 and continued in 2016) will include an evaluation of the acceptance and usage of partial scholarships.

Q: Có quốc gia cụ thể để được xét nhận tài trợ hay không?

A: Suất tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation có thể được trao tặng cho người dân ở hầu hết mọi quốc gia. Suất tài trợ do các tổ chức Wikimedia khác hỗ trợ thường dành cho những nước cụ thể – xem Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia.

Điều kiện nhận tài trợ tham dự

Q: Ai đủ điều kiện nhận tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation để tham dự Wikimania?

A: Trong khi ai cũng có thể nộp đơn xin tài trợ tham dự Wikimania, các ứng viên hội đủ điều kiện nhất là những người đóng góp tích cực cho một hoặc nhiều dự án, tổ chức hoặc sáng kiến Wikimedia, những người bày tỏ sự quan tâm rõ ràng đối với Wikimania và phong trào Wikimedia. Tuy nhiên hãy lưu ý, bởi vì chương trình này hỗ trợ những thành viên là tình nguyện viên, nên những cá nhân làm các công việc hưởng lương sẽ không đủ điều kiện nhận tài trợ. Một điều nữa là, không giống như các năm trước, những cá nhân chỉ đóng góp cho những dự án nội dung mở hay các phong trào không liên quan đến Wikimedia không còn được khuyến khích nộp đơn nữa, do các hoạt động liên quan Wikimedia giờ đây đã trở thành tiêu chí thẩm định chính.

Q: Có giới hạn độ tuổi nào không?

A: Không hề, mọi người đều được hoan nghênh khi nộp đơn. Tuy nhiên, nếu một ứng viên chưa đủ tuổi trưởng thành được nhận tài trợ, cần có sự đồng ý của ba mẹ hoặc người giám hộ của người đó trước khi có thể trao tài trợ. Đối với trường hợp này, ứng viên chưa đủ tuổi trưởng thành được định nghĩa là một người dưới 18 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

Q: Có phải ứng viên cần đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trước khi nộp đơn?

A: Đúng vậy, chúng được ghi ở cuối đơn xin tài trợ của mỗi ứng viên – mọi điều khoản và điều kiện phải được kiểm tra kỹ trước khi nộp đơn.

Q: Tại sao ứng viên cần phải đồng ý những điều khoản và điều kiện trước khi nộp đơn?

A: Để đảm bảo rằng họ hiểu những gì họ sẽ phải làm và những gì họ sẽ phải chi trả nếu họ nhận được một khoản tài trợ.

Q: Có phải ứng viên cần ký tên vào một thỏa thuận riêng tư trước khi nộp đơn?

A: Đúng vậy, thỏa thuận này được ghi ở cuối đơn xin tài trợ của mỗi ứng viên – tất cả ứng viên phải xác nhận họ đồng ý với bản thỏa thuận bằng cách nhập họ và tên đầy đủ của họ trong hộp kiểm phù hợp. Các ứng viên dưới 18 tuổi (xem ở trên) còn phải nhập cả họ và tên đầy đủ của ba mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ trong một hộp kiểm riêng.

Q: Tại sao ứng viên cần phải đồng ý một thỏa thuận riêng tư trước khi nộp đơn?

A: Vì các lý do pháp lý và để đảm bảo rằng ứng viên hiểu những gì sẽ xảy ra với dữ liệu mà họ sắp gửi lên.

Q: Nếu ứng viên đã nhận được một khoản tài trợ hoặc trợ cấp đi lại để tham dự một kỳ Wikimania trước đó, họ có đủ điều kiện để tiếp tục nhận một suất tài trợ cho Wikimania 2016 không?

A: Yes, except for any 2014 or 2015 scholarship recipients who failed to complete a post-conference report. Furthermore, previous Wikimania attendees or Scholarships recipients will be asked to answer an additional question on their 2016 application.

Q: Nếu tôi có đủ khả năng để đến và tham dự Wikimania, tôi có nên nộp đơn xin tài trợ tham dự không?

A: Người nhận tài trợ không được xét duyệt dựa trên nhu cầu tài chính, bởi vì nhân viên WMF và Ủy ban Tài trợ Tham dự không thể đánh giá những yếu tố như vậy khi xem xét đơn xin tài trợ của các ứng viên. Tuy nhiên, chúng tôi mong các ứng viên cẩn thận xem xét nhu cầu tài chính của mình, vì có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của các ứng viên khác từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều ứng viên không có đủ điều kiện tài chính để tham dự Wikimania nếu không được trao cơ hội này.

Cách viết đơn xin tài trợ tham dự

Q: Nhiều ứng viên có thể nộp chung một đơn xin tài trợ được không?

A: Không, mỗi ứng viên phải nộp đơn cho chính họ để tiện cho việc xét duyệt.

Q: Có phải ứng viên cần nộp đơn bằng tiếng Anh?

A: Không hẳn, nhưng chúng tôi khuyên là nên sử dụng tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất mà tất cả thành viên của Ủy ban Tài trợ Tham dự có thể cùng hiểu. Trong trường hợp một đơn xin tài trợ được viết bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, chúng tôi sẽ cố gắng dịch nó, nhưng việc này có thể cần phải sử dụng các công cụ dịch máy, mà thường sẽ không thể cung cấp bản dịch chính xác. Hãy chú ý một đoạn trong tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 1, ứng viên phải chứng tỏ được năng lực tiếng Anh ở trình độ đủ để họ có thể tham dự Wikimania, nơi chủ yếu sử dụng tiếng Anh, và nộp một đơn xin tài trợ bằng tiếng Anh là một cách hiệu quả để đáp ứng yêu cầu này.

Q: Có phải ứng viên được yêu cầu cần trả lời tất cả các câu hỏi trong mẫu đơn xin tài trợ?

A: Đúng vậy, trừ các trường hợp không đáp ứng hoặc không liên quan đến ứng viên. Nếu ứng viên không thể hiện nỗ lực khi trả lời các câu hỏi, đơn xin tài trợ của họ có thể bị loại theo tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 1.

Q: Tại sao mẫu đơn xin tài trợ yêu cầu một số thông tin cá nhân?

A: Để hỗ trợ cho việc phân bổ các suất tài trợ và cho mục đích giám sát nhiều lớp. Lưu ý rằng người nhận tài trợ sẽ chỉ được xét duyệt dựa theo các tiêu chí đã miêu tả trong quy trình xét duyệt.

Q: Những tên người dùng trong các dự án Wikimedia nào nên được liệt kê trong đơn xin tài trợ của ứng viên?

A: Tất cả tên mà ứng viên đã dùng khi đóng góp cho các dự án Wikimedia. Tài khoản người dùng nào có chia sẻ chung với người khác nên được nêu rõ trong đơn. Các tài khoản chưa sử dụng không cần phải liệt kê. Trong mọi trường hợp, ứng viên không có nghĩa vụ phải liệt kê tất cả tài khoản mà họ sở hữu hoặc sử dụng để đóng góp.

Q: Ứng viên có thể cung cấp liên kết đến các trang trong những trang web khác làm bằng chứng cho các câu trả lời không?

A: Được, chúng tôi khuyến khích việc này, đặc biệt là khi trả lời các câu hỏi cần nhiều ví dụ. Tuy nhiên, liên kết đến các trang trên wiki hoặc ngoài wiki nên được kèm theo những miêu tả rõ ràng về sự tham gia và đóng góp của ứng viên. Những người xem xét sẽ đánh giá tất cả thông tin có liên quan được cung cấp cho họ khi xét duyệt các ứng viên

Q: Ứng viên có thể viết bao nhiêu (độ dài) khi trả lời các câu hỏi?

A: Vừa đủ để giúp cho những người xem xét có được hình dung rõ ràng về ứng viên – hướng dẫn nên viết những gì được kèm trong tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 2. Độ dài thích hợp cho từng câu trả lời khác nhau của từng ứng viên tùy thuộc vào những gì họ muốn chia sẻ. Đối với hầu hết ứng viên, từ ba đến năm đoạn văn dài trung bình cho mỗi câu trả lời là vừa đủ. Những người xem xét không hy vọng sẽ phải nhận một bài luận văn, song các câu trả lời quá ngắn thường sẽ không thể hỗ trợ cho ứng viên một cách rõ ràng được.

Q: Những người dùng nổi tiếng/có công gầy dựng có thể bỏ qua những câu hỏi về sự tham gia của họ trong các dự án Wikimedia được không?

A: Không được. Càng có nhiều đóng góp thì hiển nhiên là càng nên cung cấp những câu trả lời dài hơn, không thể trả lời qua loa hoặc bỏ qua không trả lời. Trên cơ sở công bằng, tất cả ứng viên được yêu cầu phải thể hiện nỗ lực cần thiết khi trả lời các câu hỏi, theo như tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 1.

Q: Ứng viên có thể chỉnh sửa đơn của họ sau khi nộp được không?

A: Rất tiếc là không được. Chúng tôi khuyên ứng viên nên thảo nháp đơn xin tài trợ của họ thật cẩn thận và đảm bảo họ đã bao gồm hết những gì mình muốn nói trong đơn trước khi chính thức nộp. Tuy nhiên, thông tin bổ sung có thể được các ứng viên nộp lên qua wikimania-scholarships@wikimedia.org khi nào một thành viên của Ủy ban Tài trợ Tham dự hay nhân viên Wikimedia Foundation chỉ ra những thông tin mới cần có trong đơn xin của người dùng. Vui lòng không nộp đơn hai lần; điều này sẽ khiến tăng thêm rất nhiều việc mới dành cho những người xem xét.

Giá trị của tài trợ và quá trình chi trả

Q: Suất tài trợ của Wikimedia Foundation sẽ chi trả những gì?

A: Suất tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation sẽ bao gồm chi phí di chuyển khứ hồi dành cho một cá nhân theo sắp xếp của cơ quan hỗ trợ việc đi lại của Wikimedia Foundation, nơi ăn nghỉ chung lên đến 6 đêm theo sắp xếp của Wikimedia Foundation, lệ phí đăng ký tham dự hội nghị, và dịch vụ đưa đón qua lại giữa khách sạn và địa điểm tổ chức hội nghị. Lưu ý rằng hầu hết suất ăn trong hội nghị đều được thanh toán bằng lệ phí đăng ký tham dự, chẳng hạn như các bữa ăn trưa và tiệc chiêu đãi.

Q: Suất tài trợ của Wikimedia Foundation không chi trả những gì?

A: Expenses that are not covered include any incidental costs (new passport, travel guides, plug adapters, clothes, etc.), local transportation during the conference (except airport transfers), meals outside of the conference venue, costs related to being accompanied by families and friends, and all expenses associated with any vacation taken outside of the conference dates. Please note that during the conference, some meals are provided. The Wikimedia Foundation will not normally cover the cost of obtaining a visa (see Travel) – exceptions may be made upon request.

Q: Wikimedia Foundation sẽ thanh toán các chi phí cho người nhận tài trợ bằng cách nào? Chuyển tiền cho họ ư? Hay trả tiền thay họ?

A: The Wikimedia Foundation will pay directly for conference registration fees, travel, and shared accommodation. For the booking of transport, applicants are required to use a travel booking service contracted by the Wikimedia Foundation. For transportation to and from the airport (in both their home country and in Italy), WMF will reimburse scholarship recipients via Western Union, once recipients turn in their relevant receipts.

Q: Người nhận tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation có thể tự sắp xếp đặt vé chuyến đi của họ và yêu cầu hoàn lại tiền được không?

A: Không được, một điều kiện trong mẫu đơn xin tài trợ mà mọi ứng viên phải đồng ý là sử dụng dịch vụ đặt vé du lịch do Wikimedia Foundation cung cấp.

Q: Khi nào thì tôi nên đăng ký tham dự Wikimania?

A: Những người nhận tài trợ sẽ được cung cấp một mã số đặc biệt để đăng ký tham dự hội nghị. Toàn bộ mọi quyết định cuối cùng về các suất tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation sẽ được công bố vào giữa tháng 4 (xem Các mốc thời hạn quan trọng; trang này sẽ được cập nhật trong trường hợp có sự chậm trễ). Chúng tôi khuyên các ứng viên không nên tự đăng ký cho đến khi họ đã nhận được kết quả cuối cùng về đơn xin tài trợ của mình.

Q: Wikimedia Foundation sẽ cung cấp các hỗ trợ về thị thực chứ?

A: An invitation letter for all scholarship recipients requiring a visa to attend the conference will be provided (see Travel). We expect each recipient to contact their local Italian consulate or embassy on their own or through a visa service and pay any fees. If paying the visa fee is a hardship, the Foundation will cover this expense.

Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia

Q: Có những tổ chức Wikimedia nào khác cũng tài trợ tham dự Wikimania 2016 hay không?

A: Danh sách tổ chức tài trợ tham dự hiện vẫn thay đổi liên tục. Xem danh sách đầy đủ ở Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia.

Q: Có phải những ứng viên quan tâm đến cả suất tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation lẫn suất tài trợ của tổ chức Wikimedia khác cần nộp đơn hai lần?

A: Tùy. Một số tổ chức Wikimedia sẽ sử dụng các đơn xin tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation để xét duyệt người nhận của họ; trong những trường hợp này, nộp bổ sung một đơn xin tài trợ trực tiếp lên tổ chức Wikimedia đó là không cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có những tổ chức Wikimedia khác yêu cầu đơn xin tài trợ riêng. Xem Tài trợ tham dự#Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia để biết thêm thông tin.

Q: Nếu có một tổ chức Wikimedia yêu cầu đơn xin tài trợ riêng, khi nào là hạn cuối để nộp?

A: Câu hỏi này phụ thuộc vào tổ chức Wikimedia đó – xem Tài trợ tham dự#Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia.

Q: Ai có thể nhận tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia?

A: Hầu hết tổ chức Wikimedia sẽ chỉ cung cấp tài trợ cho những cá nhân có liên quan đến họ, chẳng hạn như những người đã đóng góp vào các dự án Wikimedia trong ngôn ngữ mà tổ chức đó quan tâm, hoặc những người sống tại quốc gia mà tổ chức đó đặt trụ sở. Xem Tài trợ tham dự#Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia để biết thêm chi tiết.

Q: Các tổ chức Wikimedia sẽ quyết định ai là người được nhận tài trợ của họ bằng cách nào?

A: Quyết định cuối cùng về việc ứng viên có được nhận tài trợ hay không thường do bản thân tổ chức đó thực hiện. Nếu một tổ chức đang sử dụng các đơn xin tài trợ tham dự của Wikimedia Foundation (xem ở trên), họ có thể tiếp nhận những đánh giá do nhân viên WMF và Ủy ban Tài trợ Tham dự cung cấp rồi bắt đầu xem xét từ đó. Những tổ chức không sử dụng các đơn xin tài trợ này sẽ tiến hành thẩm định và xét duyệt theo quy trình riêng của họ một cách độc lập với cả Ủy ban Tài trợ Tham dự lẫn Wikimedia Foundation.

Q: Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia này khác với suất tài trợ của Wikimedia Foundation như thế nào?

A: Thông thường họ chi trả giống hoặc tương tự các khoản phí, nhưng vẫn có thể khác nhau tùy theo mỗi tổ chức – xem Tài trợ tham dự#Suất tài trợ tham dự của các tổ chức Wikimedia.

Nếu thắc mắc của bạn không được trả lời ở đây, xin liên lạc qua wikimania-scholarships@wikimedia.org hoặc để lại tin nhắn tại Talk:Scholarships.