Jump to content

Стипендии/ЧЗВ

From Wikimania 2016 • Esino Lario, Italy
This page is a translated version of the page Scholarships/FAQ and the translation is 100% complete.

По-долу е даден списък с често задавани въпроси, свързани с Програмата за стипендии на Фондация Уикимедия, с отговори специално за Уикимания 2016.

Ако не намирате отговор на вашият въпрос тук, моля свържете се с wikimania-scholarships@wikimedia.org или оставете съобщение на беседата.

Основна помощ

В: Какво е стипендия за Уикимания 2016?

О: Стипендията е безвъзмездна помощ, отпусната на дадени лица, която да им даде възможност да присъстват на Уикимания 2016 г. от 22 и 26 юни 2016 г. в Езино Ларио, Италия. Това се постига чрез предоставянето на средства от Фондация Уикимедия, които да покрият настаняването, регистрацията и (за получателите на пълни стипендии получатели) транспорта.

В: Всички стипендии ли са отпуснати от Фондация Уикимедия?

О: Не, някои уикимедиаски организации като сдружения и тематични организации разпределят и отпускат собствени стипендии - вижте #Wikimedia organization scholarships за повече информация за тях.

Q: Кой може да кандидатства за стипендия на Фондация Уикимедия?

О: Всеки може да подаде заявление. Въпреки това, стипендии ще бъдат отпуснати само на лица с определени препоръки - вижте #Scholarship eligibility.

В: Къде могат заинтересуваните потребители да подадат заявление за отпускане на стипендия на Фондация Уикимедия?

О: Вижте Стипендии#Кандидатстване.

В: Кога е крайният срок за подаване на кандидатури? Кога ще бъдат оповестени резултатите?

О: Вижте Стипендии#Важни дати, където е изложен пълният планиран график на Програмата за стипендии на Фондация Уикимедия.

В: Могат ли потребителите да подават заявления за отпускане на стипендии на Фондация Уикимедия след крайния срок?

О: За да гарантираме честно на другите кандидати, че резултатите от крайното решение са оповестени навреме, закъснели заявления няма да се приемат. Препоръчително е, заявленията да се подават най-малко няколко дена преди крайния срок, за да се избегне пропускането му.

В: Как ще бъдат уведомени кандидатите за стипендии на Фондация Уикимедия за резултатите?

О: Адресът на електронната поща, който е даден в заявлението, ще се използва за уведомяване на лицето за това, дали кандидатурата е одобрена или не. Всички кандидати ще бъдат уведомени в даден момент, независимо от резултата. Вижте Стипендии#Важни дати за очакваните дати на уведомление.

В: На каква основа се решава кои да получат стипендии от Фондация Уикимедия?

О: Персоналът на ФУ и Комитета за стипендии разглеждат всички заявления за стипендии към Фондация Уикимедия и определят кои са успешни, с помощта на предварително определен процес и критерии за подбор.

В: Как са определени областите Глобален север и Глобален юг?

О: Вижте strategy:Global South за определението, използвано от Програмата за стипендии на Фондация Уикимедия.

В: Колко заявления за отпускане на стипендии на Фондация Уикимедия обикновено се подават през дадена година?

О: За Уикимания 2013 бяха подадени 1 219 заявления за стипендия. Това количество леко намаля за Уикимания 2014, за която бяха подадени 1 168 заявления, и по-значително през 2015 г., когато бяха подадени ~600 заявления.

В: Колко стипендии има на Фондация Уикимедия?

О: Няма фиксиран брой отпуснати стипендии; по-скоро има определена сума на наличните средства за разпределение, която възлиза на около 100 000 - 200 000 US$; окончателния бюджет ще бъде определен в началото на 2016 г.

Видове стипендии

В: Какви видове стипендии има?

A: За Уикимания 2016 има два вида стипендии, осигурени от Фондация Уикимедия: пълни стипендии и частични стипендии. Вижте Стипендии/детайли за стипендии за повече информация. Други уикимедиански организации също могат да предлагат пълни или частични стипендии - виж стипендии на уикимедиански организации.

В: Защо тази година се предлагат частични стипендии от Фондация Уикимедия, след като нямаше такива през 2014 и 2015 г.?

О: По искане на организационния комитет за 2016 г., тази година се предлагат частични стипендии. Взимайки предвид предишните опасения относно ниския процент на приемане на частични стипендии и надхвърлените средства за възстановяването им за Уикимания 2013, оценяването на новата стипендиантска програма (утвърдена през 2015 г. и продължена през 2016 г.) ще включва оценка на приемането и използването на частични стипендии.

В: Има ли стипендии, които са предлагани за специфични страни?

О: Стипендии на Фондация Уикимедия могат да бъдат отпускани на жители на почти всяка страна. Стипендии, предлагани от други уикимедиански организации често са специфични за дадената страна - виж стипендии на уикимедиански организации.

Критерии за допустимост до стипендии

В: Кой има право да получи стипендия на Фондация Уикимедия за да присъства на Уикимания?

О: Докато всеки може да кандидатства за стипендия за Уикимания, то най-приемливите кандидати са участници, активни в един или повече проекти на Уикимедия, в организации или инициативи, които имат ясно определена насоченост към Уикимания и уикимедианското движение. Имайте предвид, обаче, че тъй като програмата подкрепя доброволното участие; индивидуални лица, чието участие е обвързано с платена работа, не отговарят на условията за отпускане на стипендии. Освен това, за разлика от предишни години, лица, които единствено допринасят към неуикимедиански проекти за свободно съдържание или движения, вече не се насърчават да кандидатстват, тъй като уикимедианските дейности са основната база за оценяване.

В: Има ли възрастови ограничения?

О: Не, всеки може да кандидатства. Въпреки това, ако дете-кандидат получи стипендия, ще се изиска съгласието на родител (родител) или настойник (настойници), преди тя да бъде отпусната. За целта на този процес, като дете се определя човек на възраст под осемнадесет години в момента на подаване на кандидатурата си.

В: Нужно ли е кандидатите да са съгласни с всички условия, преди да подадат заявлението си?

О: Да, те са разположени в долната част на формуляра за кандидатстване - всички срокове и условия трябва да бъдат отметнати, преди да се подаде формуляра за кандидатстване.

В: Защо кандидатите трябва да са съгласни с някои правила и условия, преди да подадат заявлението си?

О: За да се гарантира, че разбират това, което се очаква от тях да направят и това, за което ще бъдат задължени да заплатят, ако получат стипендия.

В: Нужно ли е кандидатите да подписват споразумение за поверителност, преди да подадат заявлението си?

О: Да, това споразумение се намира в долната част на формуляра за кандидатстване - всички кандидати трябва да посочват съгласието си със споразумението, като въведат трите си имена в съответния ред. Кандидатите на възраст под осемнадесет години (виж по-горе), трябва също така да имат въведени пълните имена на законния си родител или настойник, в отделна кутия.

В: Защо кандидатите трябва да се съгласят със споразумението за поверителност, преди да подадат заявлението си?

О: Поради юридически причини и за да се гарантира, че кандидатите са наясно какво се случва с данните, които предоставят.

В: Ако кандидатът е получил стипендия или грант за пътуване за да присъства на предишна Уикимания, дали ще отговаря на условията до получи също и за Уикимания 2016?

О: Да, с изключение на получатели на стипендии за 2014 или 2015 г., които не са успели да завършат доклада си след конференцията. Освен това, присъствалите на предишни Уикимании или получатели на стипендии ще бъдат помолени да отговорят на допълнителен въпрос по тяхната кандидатура за 2016 г.

В: Ако мога да си позволя да пътувам и да присъствам на Уикимания, трябва ли да кандидатствам?

О: Получателите на стипендии не се избират въз основа на финансовите си нужди, тъй като те не могат да бъде оценени от персонала на ФУ или Комитета за стипендии, когато разглеждат заявленията. Въпреки това, кандидатите се умоляват внимателно да обмислят финансовите си нужди спрямо нуждите на други кандидати от целия свят. Без тази възможност, много кандидати не разполагат с необходимите финансови средства, за да присъстват на Уикимания.

Писане на заявление за отпускане на стипендия

В: Може ли няколко кандидата да представят общо заявление?

О: Не, всеки кандидат трябва да представи свое собствено заявление, което да бъде разгледано.

Q: Трябва ли кандидатурите да бъдат представени на английски език?

О: Не, но е силно препоръчително да бъдат, тъй като английския е единственият език, който разбират всички членове на Комитета за стипендии. В случай, че молбата е подадена на език, различен от английски, ще бъдат направени опити за превод, но това може да изисква използването на компютърни преводачи, които не винаги предоставят точни преводи. Имайте предвид, че като част от критериите за избор на Фаза 1, кандидатите трябва да представят доказателства за владеенето си на английски език на ниво, което би им позволило да участват в Уикимания, която се провежда основно на английски език и предоставянето на заявление на английски език е ефективен начин за изпълнение на това изискване.

В: Очаква ли се от кандидатите да отговорят на всички въпроси във формуляра за кандидатстване?

О: Да, освен ако не е приложимо или не се отнася към кандидата. Ако кандидатът не успее да направи приемливи усилия, за да отговори на въпросите, то кандидатурата му вероятно няма да отговаря на критериите за подбор във Фаза 1.

В: Защо формулярът за кандидатстване изисква някои лични данни?

О: За да съдейства за разпределението на стипендиите и за целите на контролирането на многообразието. Имайте предвид, че получателите ще бъдат избрани единствено въз основа на факторите, описани в процеса на подбор.

В: Кои потребителски имена от проектите на Уикимедия следва да посочат кандидатите във формуляра си за кандидатстване?

О: Всички потребителски имена, които са били използвани от кандидатите за допринасяне към уикимедиански проекти. Ако потребителското име се споделя с някой друг, това трябва да се отбележи в заявлението. Неизползвани сметки не трябва да бъдат изброявани. Във всеки случай, не е задължително кандидатите да изброяват всички сметки, които притежават или използват за редактиране.

В: Може ли кандидатите да предоставят връзки към страници на други уебсайтове, като доказателства в отговорите си?

О: Да, това се насърчава, особено за отговори на въпросите, свързани с обогатяването. Въпреки това, линковете към сайтове в уики или извън уики трябва да се свързват с ясни описания на участието и приноса на кандидата. Когато преглеждат кандидатурите, оценяващите ще разгледат цялата предоставена информация, която им е достъпна.

В: Колко текст се очаква от кандидатите да напишат, когато отговорят на въпросите?

О: Достатъчно, за да се даде на преглеждащите ясна картина за кандидата - насоки за това, какво да се пише има в критериите за подбор на Фаза 2. Подходящата големина за отговор е различна за всеки кандидат, в зависимост от това, какво имат за изложение. За повечето кандидати, между три и пет нормални размери параграфа на въпрос ще бъдат достатъчни. Рецензентите не очакват да получат дисертация, но прекалено кратките отговори обикновено не успяват да подкрепят кандидадатурата достатъчно ясно.

В: Могат ли известни/ доказани потребители да прескочат въпросите за участието им в проекти на Уикимедия?

О: Не. От това да имате повече приноси обикновено би следвало да можете да предоставите по-големи, а не по-кратки отговори или въобще да не отговорите. От съображения за справедливост, от всички кандидати се очаква да положат необходимите усилия, за да отговорят на въпросите според критериите за подбор от Фаза 1.

В: Могат ли кандидатите да редактират заявленията си след подаването им?

О: За съжаление, не. Препоръчително е кандидатите да изготвят внимателно кандидатурите си и да се уверят, че ще успеят да кажат всичко, което трябва да се каже, преди подаването им. Въпреки това, допълнителна информация може да бъде предоставена от кандинатите до wikimania-scholarships@wikimedia.org, където член на Комитета за отпускане на стипендии или от персонала на Фондация Уикимедия ще прикрепи новата информация към заявлението на потребителя. Моля, не подавайте заявление два пъти; това само ще създаде допълнителна работа на рецензентите.

Стойност на стипендията и процес на възстановяване на разходите

Q: Какво покрива стипендиятa на Фондация Уикимедия?

О: Пълната стипендия на Фондация Уикимедия покрива пътните разходи на едно лице за отиване и връщане, организирани от туристическа агенция на Фондация Уикимедия; общи помещения за настаняване до 6 нощувки, при условията на организиране от Фондация Уикимедия; таксата за регистрация на конференцията и трансфер до и от хотела и конферентната зала. Имайте предвид, че повечето ястия по време на конференцията влизат в таксата за регистрация на конференцията, като обеди и приеми. Частичната стипендия на Фондация Уикимедия покрива само общите помещения за настаняване и таксата за регистрация на конференцията.

В: Какви разходи не се покриват от стипендията на Фондация Уикимедия?

О: Разходите, които не се покриват, включват всички случайни разходи (нов паспорт, пътеводители, адаптери за ел. захранване, дрехи и т.н.); местния транспорт по време на конференцията (с изключение на летищните трансфери); храна извън мястото на конференцията; разходи, свързани с придружаванe от семейства и приятели; както и всички разходи, свързани с почивка, взета извън датите на конференцията. Моля, имайте предвид, че по време на конференцията, са предвидени някои ястия. Фондация Уикимедия обикновено не покрива разходите за получаване на виза (виж Пътуване) - изключения могат да бъдат направени при поискване.

'Q:' Как Фондация Уикимедия ще изплаща разходите на получателите на стипендия? Ще им изпрати пари? Ще ги възстанови?

О: Фондация Уикимедия ще заплати директно таксите за регистрация на конференцията, пътуването и общите помещения за настаняване. За резервация на транспорта, от кандидатите се изисква да използват бюра за туристически услуги, които имат договор с Фондация Уикимедия. За транспорта от и до летището (както в родната си страна, така и в Италия), ФУ ще възстанови разходите на получателите на стипендии чрез Western Union, веднага след като получателите предадат съответните квитанции.

В: Могат ли получателите на стипендии на Фондация Уикимедия да резервират собствени пътувания и да поискат възстановяване на разходите?

A: Не, като условие за подаване на заявление, всички кандидати трябва да се съгласят да използват услугите за бюро за туристически услуги, избрано от Фондация Уикимедия.

В: Кога трябва да се регистрирам за Уикимания?

О: На лицата, които получат стипендия, ще бъде осигурен специален код за регистрация за участие в конференцията. Всички окончателни решения за стипендиите на Фондация Уикимедия, следва да бъде обявени до средата на април (вижте важни дати; страницата ще се актуализира в случай на закъснение). Не се препоръчва кандидатите да се регистрират, докато не получат окончателно решение относно тяхната кандидатура.

В: Предоставя ли Фондация Уикимедия помощ за виза?

О: За всички стипендианти, които имат нужда от виза, за да присъстват на конференцията, ще бъдат предоставени писма-покани (вижте Пътуване). Очакваме всеки получател на стипендия да се свърже с местното италианско консулство или посолство или чрез визовите служби и да заплатят таксите. Ако заплащането на визовите такси представлява трудност за стипендианта, Фондацията ще покрие този разход.

Стипендии на организации на Уикимедия

В: Кои други уикимедиански организации предоставят стипендии за участие в Уикимания 2016?

О: Списъкът на организациите, предлагащи стипендии, е непрекъснат процес на актуализиране. Вижте Стипедии на организациите на Уикимедия за пълния и актуален списък.

'Q:' Нужно ли е кандидатите, заинтересувани от двете стипендии - на Фондация Уикимедия и друга уикимедианска организация, да кандидатстват два пъти?

О: Зависи. Някои уикимедиански организации ще използват заявленията за стипендии, подадени към Фондация Уикимедия, за да изберат получателите на стипендии; в тези случаи, допълнителни заявления директно към съответната организация на Уикимедия няма да бъдат необходими. Въпреки това, други уикимедиански организации изискват отделни приложения. Вижте Стипендии#Стипендии, предлагани от организации на Уикимедия за повече информация.

В: Ако дадена уикимедианска организация изисква отделно заявление, кога е крайният срок за подаването му?

О: Това зависи от въпросната организация на Уикимедия - вижте Scholarships Wikimedia organizations scholarships.

В: Кой може да кандидатства за стипендия на уикимедианска организация?

О: Повечето уикимедиански организации ще предоставят стипендии само на лица, които са свързани с тях, като тези, които са допринесли за уикимедианските проекти на езиците, които представляват интерес за тази организация, или които живеят в страната, където е базирана. Вижте Стипендии#Стипендии, предлагани от организации на Уикимедия за повече подробности.

В: Как уикимедианските организации решават кой да получи техните стипендии?

О: Крайните решения за успешните кандидатури обикновено се прави от самите организации. Ако дадена организация използва заявленията за стипендии, подадени към Фондация Уикимания, (вижте по-горе), те могат да вземат рецензиите, попълнени от служители на ФУ и Комитета за стипендии като отправна точка. Организациите, които не използват тези заявления, ще извършват свой собствен процес на преглед и селекция, независимо от Комитета за стипендии и Фондация Уикимедия.

В: По какво се различават стипендиите от уикимедиански организации от стипендиите на Фондация Уикимедия?

О: Те обикновено покриват същите или подобни разходи, но варират според организацията - вижте Scholarships Wikimedia organizations scholarships

Ако не намирате отговор на вашият въпрос тук, моля свържете се с wikimania-scholarships@wikimedia.org или оставете съобщение на беседата.